Vleeming verrast met onderscheiding

Renkums burgemeester Agnes Schaap verraste 'super-vrijwilliger' van TV De Slenk, Cor Vleeming, met een koninklijke onderscheiding.

‘De verbazing was van zijn gezicht af te scheppen’, is een uitdrukking die aangeeft hoe verrast iemand kan zijn door de gebeurtenissen om hem of haar heen. De visualisatie van deze uitdrukking kreeg vrijdagmiddag zeker gestalte in de raadszaal van het Oosterbeekse gemeentehuis, waar Wolfhezenaar Cor Vleeming ineens werd geconfronteerd met Renkums burgemeester Agnes Schaap, zijn drie dochters, een kleindochter en bestuursleden van Tennisvereniging De Slenk uit zijn woonplaats. Na bekomen te zijn van de eerste schrik, werd het Vleeming toch wel duidelijk, dat er wat bijzonders stond te gebeuren. En dat was ook zeker zo. Enige tijd later prijkte op de revers van zijn colbert een heuse koninklijke onderscheiding.

Wolfheze – De 83-jarige inwoner van Wolfheze is een meer dan gerespecteerd vrijwilliger van de plaatselijke Tennisvereniging De Slenk, die al sinds de oprichting in 1972, nauw betrokken is bij het wel en wee van ‘zijn’ vereniging. Dat was voor vriend en plaatsgenoot Willem Rademaker aanleiding een initiatief te starten om deze ‘super-vrijwilliger’ op passende wijze voor zijn niet aflatende inzet te belonen in de vorm van een koninklijke onderscheiding. Hoewel het de nodige voeten in de aarde had, werden zijn inspanningen, met dank aan het nieuwe bestuur van De Slenk en aan burgemeester Schaap, uiteindelijk beloond.

Na enigszins bekomen te zijn van de eerste schrik en een eerste kopje thee, richtte burgemeester Schaap zich tot Vleeming. ,,Ik ben in ieder geval heel blij, dat we u hebben kunnen verleiden om naar het gemeentehuis te komen, want ik heb begrepen, dat het toch nog wel enige overredingskracht heeft gekost.” Vleeming bevestigde dat onmiddellijk. ,,Dat had het zeker, daar ben ik heel eerlijk in.” In een meer dan hartelijke toespraak sprak de burgemeester vervolgens haar bewondering en waardering uit voor de vele inspanningen die Vleeming verrichtte voor ‘zijn’ vereniging. Van de bouw van het clubhuis, tot het organiseren van toernooien en van het bakken van poffertjes tot competitieleider. Op Vleeming kon altijd een beroep worden gedaan. ,,U was vanaf de oprichting, in 1972 op Papendal, nauw betrokken bij De Slenk. Ook na de verhuizing naar de huidige accommodatie in Wolfheze stak u veelvuldig de handen uit de mouwen. Altijd bood u een helpende hand. Als lid van de technische- en de jeugdcommissie, bij de jeugdkampen en als competitieleider. Behalve deze belangrijke taken, maakte u de mensen enthousiast om aan de Slenk-toernooien mee te komen doen en maakte u nieuwe leden wegwijs. Dat alles heeft ertoe geleid, dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.” De bijbehorende versierselen werden, volgens het Corona-protocol, aan de zichtbaar geëmotioneerde ‘super-vrijwilliger’, door dochter Renata opgespeld. Een hartelijk applaus en de felicitaties waren Vleemings meer dan terechte extra beloning.