Reglementen


Hieronder zijn de formele documenten van de vereniging te vinden:

Huishoudelijk reglement

Privacyverklaring