Commissies

Sponsorcommissie

Joost Jansen en Yoran van Grootveld

sponsorcommissie@tvdeslenk.nl


Toernooi commissie

Maranda van de Peppel, Nadine van de Peppel en Laura van Deden

slenkopen@tvdeslenk.nl


Technische Competitie commissie

Nadine van de Peppel

tc@tvdeslenk.nl


Jeugdcommissie

Albert Scholte, Nadine van de Peppel en Marie-Paule van de Peppel

jeugd@tvdeslenk.nl

 

Bibbertoernooi

Kyra, Cynthia, Karin en Miriam

bibberweek@gmail.com


Vrijdagmiddag competitie commissie

Bertie van de Pijpekamp, Pauline van Woudenberg, Ria Woudstra,
Sandra Wins en Ton van de Pijpekamp  
 


Parkonderhoud

Appie Schalk

parkonderhoud@tvdeslenk.nl

Kantine

Dennis Kramer

kantine@tvdeslenk.nl